Akvarietips

Avifauna's Tips

holger

 

Vælg et akvarie så stort som muligt. Fra en størrelse på 100 Ltr. er den biologiske proces stabil nok, til at undgå mindre fejltagelser.
Armaturet skal mindst have 2 lysstofrør. Anvend lysstofrør, der specielt er udviklet til planter.
Vær opmærksom på et stabilt understel til akvariet. Et fuldstændigt indrettet akvarie vejer ca. 30% mere end vandets volume vejer.
Et indvendigt filter er nemmere at håndtere, end et udvendigt filter - og er derfor ideelt til nybegyndere.
For at opnå en temperatur på 24-26 grader, benyttes et termostatstyret varmelegeme som dækker vandmængden 75% (i watt). For at kontrollere vandtemperaturen, bruges et akvarietermometer. Som bundlag i akvariet anbefaler vi rundt kalkfrit grus, hvor størrelsen er ca. 2-3 mm. (fra 100 L 4-6 mm). Den ideelle mængde grus udgør ca. 20% i kilogram af vandmængden. (Fra 100 L ca.16 %). Bbundnæring sørger for passende gødning til planter. Til ernæring af fiskene, bruges flagefoder og fodertabletter. Et net på mindst 14 cm er særdeles velegnet, til at fjerne større urenheder. Til rengøring af glassene, bruges en skraber og en algemagnet. En foliebaggrund dækker pænt for tapetet bagved.
Regelmæssigt vandskift er af stor betydning. Hertil bruges en slamklokke. Ved hvert vandskift bruges et vandtilberedningsmiddel (f.eks Tetra`s Aquasafe). Det beskytter fiskenes slimhinde og binder tungmetaller og andre giftstoffer. Til kontrol af de vigstigste vandværdier (pH, Nitrit, osv.) findes der velegnet testsæt.

fisk_sort_hvid

Indretning af akvariet

Akvariet stilles så mørkt som muligt. Sæt bagbeklædningen på. Efterprøv akvariets tæthed, ved at fylde det med vand en gang. Gruset vaskes grundigt (brug den samme spand hver gang, og kun til akvariet).
Plantebundlaget blandes med lidt grus og fordeles i bunden.
Derefter fyldes resten af gruset ovenpå. Filter og varmelegeme sættes på plads. Fyld ca. 70% vand i akvariet. Vandtemperaturen skal være ca. 25 grader. Glem ikke et vandtilberedningsmiddel. Planternes rødder rengøres og afkortes. Plant de store planter bagerst i akvariet og de mindre i forgrunden. Akvariet fyldes nu helt op. Pumpen og varmelegemet tages nu i brug. Vent 2-3 uger før der kommes fisk i akvariet.
Der skal først dannes bakteriekultur , for at opbygge den rette balance. Ventetiden afkortes med færdig bakteriekultur (f.eks. Tetra Bactozym). Nu måles nitrit indholdet. Den skal være under 0,1 mg/L. Først derefter kan de første fisk udsættes i akvariet. Ved de opstående stofskifteprodukter, vokser ligeledes også bakterieantallet, sidste dog noget langsommere. Og der kan opstå nitrit ved en større fiskemængde. Derfor skulle det første hold fisk falde ringe ud. Hvis fiskene ikke forholder sig normalt (f.eks. ved de skyder sig gennem vandet) skal nitritindholdet (NO2) i vandet, straks måles. I givet fald skal en del af vandet udskiftes.

Hvis De har yderligere spørgsmål, så henvend Dem venligst til Avifauna.

Avifauna ønsker Dem held og lykke.

TIP: Når du påtænker køb af akvarie, vær da opmærksom på vægten. En ltr. vand vejer et kilogram.
Beregn da yderligere 30% dertil. Det giver ca. den umiddelbare totalvægt.
TIP: Et indrettet akvarie har en stor vægt. Til understel tilrådes det altid at vælge understel som passer originalt til. Ved trægulve stabiliseres evt. med en spånplade eller ramme.
TIP: En plante behøver plantegødning for at kunne overleve. I de fleste akvarier er der for lidt plantegødning.
Vær opmærksom på dette, når De indretter deres akvarie.
TIP: Avifauna's råd til overvintring af Aponogeton arter.
Knoldene lægges i en skål med fugtigt sand. Stilles mørkt køligt i ca. 2 måneder, ved en temperatur på ca. 10-18 grader.
Sandet skal hele tiden holdes fugtigt.
Når knoldene får nye blade, lægges de i akvariet.
Efter en hvileperiode vokser Aponogeton særdeles godt.
TIP: Til nybegyndere med akvarier op til 130L anbefales det, at bruge et indvendigt filter, det er ukompliceret, lettere at håndtere og tilmed billigere.
TIP: Et indvendigt filter skal dække akvariets størrelse 3-5 gange. Et udvendigt filter 2-3 gange.
TIP: For at opnå den bedste udnyttelse af filtermaterialet, anbefaler vi regelmæssigt skift af en del af materialet. Ved selv den mest grundige rengøring bliver porerne ikke 100% rene. Materialet forfalder langsomt, men sikkert.
TIP: Ved strømsvigt kan det forekomme, at vandet forsvinder (via luftslanger, kapillarvirkning).
En tilbageløbsventil beskytter imod dette.
TIP: De skal fodre 1-2 gange pr. døgn. Ikke mere end fiskene kan spise indenfor 5 minutter. (undtagelse: Tabletter, granulat, pillefoder, æg og dybfrossen foder).
TIP: Den bedste måde at fodre sine fisk på, er ved at give afvekslende foder, sørg for forskellige muligheder. Deres fisk er Dem taknemmelig for det.
En gang om ugen holder fiskene fastedag. Det holder fiskene i bevægelser.
TIP: De fleste fisk dør af overfodring, Ikke af sult.
TIP: Køb ikke foder til mere end ½ år, da vitaminerne ikke kan holde evigt.
TIP: Til brug af rengøring af akvarieglas, bedes du benytte de dertil egnede redskaber. Ved rigtig brug af redskaberne giver det ingen ridser.
TIP: Den bedste måde hvorpå man forebygger sygdomme, er et karantæne akvarie.
Heri skal de nytilkomne fisk opbevares, før de udsættes i akvariet. Det varer ca. 14 dage.
TIP: Akvarieslanger mister med tiden deres flexibilitet og bliver derfor ubrugelige. Derfor tilrådes det, at De skifter slanger en gang pr. år.
TIP: Slimlag aflejres i slangen, formindsker gennemstrømningen. Brug derfor slangebørster f.eks fra Eheim.
TIP: Brug en slamklokke ved hvert vandskift, det vil kultivere bunden.
TIP: Den ideelle mængde grus udgør ca 20% (i kilogram) af vandmængden. Fra 100 L ca 16%.
Brug ikke forskellige str. grus. Det forhindrer vandets cirkulation i bunden.