Planteartikler

Nogle gange skal der diverse planteartikler og hjælpemidler til for at sikre at havedamsplanter og bassinplanter trives bedst muligt og har de bedste vækstbetingelser. Til det formål kan eksempelvis anvendes specielt vandplantejord eller specielt vandplante-ler, der er en ler, som anvendes til åkander og dybtvoksende planter.Blandes leret sammen med vandplantejorden i de rette, afstemte mængder, kan man skabe det ideelle grundlag for de grønne planter og dermed den flotteste havedam. Vandplantejorden har et meget højt ler-indhold, og det er dette, der sikrer planterne en optimal roddannelse og en sund vækst.Iblandt Avifaunas planteartikler beregnet til havedamsbrug findes eksempelvis også nøkkerosejord.
Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet.